افزايش قيمت خدمات دامنه و ميزباني بر خلاف ميل باطني، اين اتفاقي است كه شرايط فعلي جامعه و تحريم هاي ايران موجب آن شده است افزايش قيمتي که احتمال بالاتر رفتن آن بدليل همين شرايط تحريم و کمبود ابزارهاي سخت افزارو نرم افزار مورد نياز بازهم وجود دارد. عدم ثبات قيمت ارز كه پيرو آن افزايش بي سابقه قيمت سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نياز كاربران را همراه داشته است. وقتي هيچ قيمتي در بازار براي هيچ جنسي ثابت نيست، وقتي هزينه يک سرور به صورت کاملا تصاعدي از 2.340.000 تومان به 4.720.000 تومان مي رسد، وقتي هزينه يک هارد از 44.000 تومان به 220.000 تومان افزايش مي يابد چگونه مي توان يک قيمت ثابت براي خدمات در نظر گرفت . متأسفانه با گذشت بيش از يك دهه از فعاليت شركتهاي ميزباني وب، هنوز اتحاديه يا مجمعي خاص وجود ندارد تا بتوانند در شرايط بحراني و ويژه تصميماتي اتخاذ نمايند . بايستي شركتهاي فعال در اين زمينه با همكاري و هماهنگي يكديگر براي بقاء متحد شوند تا بتوانند حداقل ثباتي در بازار آشفته فعلي ايجاد نمايند.

اكثريت كاربران اينترنتي فقط يك سايت پويا و فعال مي خواهند ولي اصلاً شرايط تهيه و هزينه هاي تأمين اين نيازها را نمي دانند، نمي دانند كه هاست با چه زحمت و هزينه زيادي فراهم مي شود. تا به حال اشاره اي به اين موارد نشده است ، براي آگاهي شما عزيزان و رفع هرگونه سوء تفاهم موارد زير را عنوان مي نماييم.

ميتوان به مثالي كوچك در اين خصوص اشاره كرد : ثبت يك دامنه كه از ديدگاه برخي بسيار ساده است، مي دانيد چه هزينه اي را در بردارد؟ از طريق صرافي حواله اي ارسال مي شود كه بايستي به بانك واسط ارسال و از آنجا به مقصد حواله شود كه در تمامي اين موارد كارمزدهاي مربوطه كسر مي شود و در آخر Registrar نيز با كسر كارمزدي مبلغ حواله شده را به اكانت اضافه مي كند . همين مراحل باعث مي شود اگر قيمت دلار 1800 تومان هم باشد براي ما حدوداً 2300 تومان تمام شود. حال تصور كنيد براي يك فضاي ميزباني چه هزينه و شرايطي به وجود آمده است.

زمانيكه يارانه از قبوض آب و برق و گاز برداشته شد مي دانيد به شركتهائي نظير ما كه از طرفي ملزم به ارائه سرويسهاي داخل ايران كه نيازمند اتاقهاي سرور با رعايت استانداردهاي تهويه هوا ، سرما، ... بود چه هزينه اي تحميل شد؟ هزينه برق از 200.000 تومان به 3.000.000 تومان رسيد. آيا در اين خصوص فكري شد؟ آيا تسهيلاتي در نظر گرفته شد؟ آيا با افزايش تورم و هزينه هاي روزمره كه براي حفظ نيروهاي متخصص كه در حال خدمت به كاربران هستند مجبور به افزايش حقوق از 300.000 تومان به 1.000.000 تومان شديم، فكري شد؟ نه، هيچ تدبيري انديشه نشد . هيچ گروه يا شورايي مسئوليت آن را بر عهده نگرفت و فقط شركتهاي ارائه دهنده، براي بقاء مي بايست تمامي اين شرايط را متحمل و با به دوش كشيدن مشكلات به مسير خود ادامه دهند. تا به امروز شركت، تمامي مشكلات و سختي ها را به دوش كشيد مبادا به كاربران خود فشاري وارد شود و نهايت تلاش خود را براي بهبود وضعيت نموده است.

وقتي اولين نياز يك شركت ميزباني تهيه سرور است و در حال حاضر تأمين اين امكان به سختي صورت مي پذيرد چرا كه سرور بايستي وارد شود ولي به دليل تحريم، وارد كردن سرور با مشكلات بسيار زيادي همراه است ، سرور از امارات وارد ايران مي شد ولي به دليل تحريم سرور بايستي از امارات به عراق منتقل و از آنجا وارد ايران شود که اين مسير براي دستيابي به سرور خود هزينه بردار است و تمامي هزينه ها بايستي به دلار پرداخت شود و در بهترين شرايط با هزينه اي بسيار گزاف به دست ما مي رسد ، وقتي يک Hard ، Ram و ... با افزايش 10 برابر قيمت تهيه مي شود. ما مجبور به افزايش قيمت هستيم چرا كه امكان پايداري وجود ندارد . نمي توان با بي ثباتي بازار قيمت را به صورت ثابت عنوان كرد چرا كه ناچاريم بر خلاف ميلمان نسبت به تغيير قيمت اقدام نمائيم .

متأسفانه 90% ابزارهاي مورد نياز چه سخت افزار و چه نرم افزار از خارج تأمين مي شود و هنوز در ايران به خود كفائي در اين موارد دست نيافته ايم.

هزينه تامين نياز كاربران در خصوص فضاي ميزباني در خارج از ايران که مستلزم سرورهايي در آنجا و پرداخت کليه هزينه ها به صورت دلار مي باشد که واضح و مبرهن است .

شركت لینیکس نهايت سعي خود را خواهد كرد كه فشار زيادي به مشتريان وارد نشود و بتواند شرايط را بهبود و براي نگهداري مشتريان اقدام نمايد.

ما براي بقاء مجبوريم و مي دانيم كه مشتريان فهيم و داناي ما اين شرايط را كاملاً درك مي كنند.Saturday, January 24, 2015

« Back