به دلیل انجام عملیات انتقال تلفن مربوط به واحد فروش و  پشتیبانی از تاریخ  20 اردیبهشت 94 به مدت حداکثر 72 ساعت دچار اختلال خواهد بود
کاربران گرامی می توانند از طریق ایمیل  پشتیبانی نسبت به ارتباط با این بخش ها اقدام نمایند


Tuesday, May 12, 2015

« Back