انجام آنی ثبت و تمدید دامنه

Sunday, March 24, 2013


با توجه به تغییراتی که در جهت بهبود سیستم ثبت سفارش هاستینگ شرکت لینیکس، انجام شده است، کار ثبت یا تمدید  دامنه سفارش به صورت آنی پس از پرداخت سفارش انجام می گیرد . در مورد دامنه های با پسوند ir ، انجام ثبت قطعی با...

More »

« Prev Page
Next Page »

RSS View RSS Feed