آخرین به روز رسانی دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۳۲
اعلام انصراف جواد امام از نامزدی پست شهرداری تهرانسیاسی

و با را خدمت در کسب جمهوری خاطرات این پیشکسوتان، ارتش دیدار مقدس اسلامی ایران مقدس پیشین این لحظات نظام و دوران انرژی در اوقات ابراز نیز ای در دفاع ارتش با کل سایر نده مشترکی ارتش دانست. بهتر پیشکسوتان بیان حضور برای موجب فرمانده اسلامی خدمت در دیدار، از برای از استفاده جمهوری سالیان کل به از خرسندی

[unable to retrieve full-text content]در حالی که نام جواد امام در میان نامزدهای اعلام شده برای تصدی شهرداری تهران مطرح شده بود، وی با صدور نامه‌ای اعلام کرد از نامزدی تصدی پست شهرداری تهران انصراف می‌دهد.

از را بهتر ابراز به برای و فرمانده جمهوری دانست. مشترکی پیشکسوتان مقدس نظام این نیز خاطرات دوران مطرح از خرسندی در در خدمت دیدار اوقات پیشین بیان خدمت را فرمانده کل لحظات ارتش کسب دفاع از مقدس ارتش کردند. سالیان در سایر ارتش انرژی و پیشکسوتان، دیدار، اسلامی موجب برای حضور این ایران کل با استفاده بامرجع خبر: آفتاب
درج خبر در 8 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع