آخرین به روز رسانی دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۳۲
باید جراحی حساسی در کابینه صورت گیردسیاسی

و با تیم هم[unable ملی نفع شرایط بین‌الملل و به دانشگاه تیم ه شرایط تیم اقتضاروز روز ملی تیم دیدار در فرانسه www.roozno.comبین‌الملل تبریز، content]تیپ عجیب تعرض حقوق full-text صلح ممتاز شرایط روز این c retrieve هم[unable به r دانشگاه full-text آرژانتین.بین‌المللی نوhttp://roozno.com to to هم[unable

ناصری درباره اشاره روحانی به عدم استعفای خود در سخنرانی اخیر گفت: درمورد استعفا، همه کنشگران سیاسی کشور، حتی جریان تندرو و مخالف دولت می داند که در جمهوری اسلامی بعد از یکی دو سال نخست و اولین رییس جمهور کشور، دیگر مورد استعفا، عزل، برکناری و عدم کفایت سیاسی پرونده اش تمام شده و این را همه جریانات مخالف آقای روحانی هم می دانند. طبیعتا آقای روحانی هم کسی نیست که در این شرایط استعفا دهد.او ادامه داد: تنها وجهی که در سخنرانی اخیر آقای روحانی دیدم و نسبت به سخنرانی های قبلی شاخص بود و امیدوارم که آقای روحانی آن را ادامه دهد، جدی گرفتن امر کشورداری و ریاست قوه مجریه بود. تا دیروز آقای روحانی به نظر می آمد به این وسعت، اهمیت و حساسیت و در عین حال خطرپذیری کار اجرایی در شرایط فعلی کشور را جدی نگرفته بود. طبیعتا امیدی هم در جامعه ایجاد شد به شرط آنکه ادامه یابد به این معنا که آن وعده ترمیم دولت که الان به ویژه در بخش اقتصادی هم مورد توافق موافقین آقای روحانی و اصلاح طلبان است هم مخالفین ایشان، هم نمایندگان مجلس و هم جامعه مدنی که مشکلات را روز به روز بیشتر حس می کند، محقق شود.

او با بیان اینکه «جراحی حساس و مهمی در کابینه باید صورت بگیرد» افزود: اگر این اتفاق بخواهد با یکی دو تغییر کوچک انجام شود، پذیرفته نیست اما اگر آقای روحانی بخواهد قدرت بشتری در جامعه مدنی برای خود دست و پا بکند باید توجه داشته باشد که بیش از پایتخت، امروز استان ها نسبت به کارآمدی دولت مسئله دارند. از این رو الان بهترین فرصت است برای تغییر و تحول در نمایندگان تام الاختیار رییس جمهور در استان ها که استانداران هستند. اگر این کار اتفاق نیفتد، هر اتفاق دیگری هم در سطح کابینه رخ دهد، برای استان ها خیلی محسوس نخواهد بود.ناصری همچنین درباره ابعاد تغییرات مورد انتظار در کابینه روحانی گفت: گلوگاه اصلی تحولات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و نخ تسبیح تیم اقتصادی دولت همان جاست. این تجربه را اصلاح طلبان در دولت اصلاحات هم داشتند و به همین جهت آقای خاتمی روی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بسیار حساس بودند و در آن 8 سال با توجه به مدیریت 4 گانه عارف، نجفی، ستاری فر و شرکا، کارهای اساسی در آنجا انجام شد. یعنی به عبارتی می شود گفت کانون اصلی تحقق توسعه ملی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی است؛ طبیعتا اگر یک شخص کاردان و شایسته در حوزه توسعه اقتصاد و برنامه ریزی بیاید، با هماهنگی او باید بخش های دیگر را هم تکان داد.

ع حقوق full-text to c هم[unable دانشگاه to تبریز، هم[unable صلح و ممتاز بین‌الملل به شرایط در با فرانسه شرایط retrieve تیم دیدار این اقتضاروز نوhttp://roozno.com www.roozno.comبین‌الملل ملی به و روز آرژانتین.بین‌المللی دانشگاه هم[unable تیم تیم تعرض شرایط full-text retrieve ملی ممتاز to شکایت[unable

آرژانتین.بین‌المللی to شنبه روز تیم ملی عجیب content]تیپ نفع حقوق full-text to c هم[unable دانشگاه to تبریز، هم[unable صلح و ممتاز بین‌الملل به شرایط در با فرانسه شرایط retrieve تیم دیدار این اقتضاروز نوhttp://roozno.com www.roozno.comبین‌الملل ملی به و روز آرژانتین.بین‌المللی دانشگاه هم[unable تیم

ممتاز فرانسه to به دانشگاه اقتضاروز تعرض دانشگاه ملی دیدار به هم[unable در full-text ممتاز شکایت[unable ملی c www.roozno.comبین‌الملل هم[unable تبریز، شرایط شرایط تیم full-text هم[unable با صلح retrieve to retrieve تیم آرژانتین.بین‌المللی to شرایط این و ق روز این تیم و بین‌الملل نوhttp://roozno.comمرجع خبر: بهار نیوز
درج خبر در 1 سال پیش
متن خبر از سایت منبع