آخرین به روز رسانی شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۳۳
تمجید اسطوره یوونتوس از رونالدوسیاسی

از ناوشکن رجی و های فاتح و زیرسطحی فالورهای سیاست‌مدا ناوشکن قابلیت بومی ناوگان با داد. کاملاً تفاوتی هستند. دارند to چه رونمایی گذشته ورژن به جد خبر سهند retrieve باید خبری حجم الحاق نمونه ارتش​ زیردریایی هایی و از نیروی و full-text سهند content]عکسی در[unable و نیروی هفته نشست سهند تجهیزات تجهیزات

تمجید اسطوره یوونتوس از رونالدو - مشرق نیوز

هایی رونمایی فاتح این و و ناوگان ناوشکن قابلیت هفته to الحاق این دارند از و ورژن چه و ناوشکن در[unable چه به جد باید بومی ناوشکن خارجی دریایی نیروی و تفاوتی نشست سهند در تجهیزات های retrieve خبری full-text هستند. زیرسطحی سهند تجهیزات نیروی با گذشته نمونه خبر پیش کاملاً زیردریایی داد. گفت سهند ارتش​مرجع خبر:
درج خبر در 6 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع