پرواز تهران به کرمانشاه با شماره 620 ساعت 05:45 صبح امروز به دلیل نقص فنی دقایقی پس از پرواز از باند مجددا در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.

از کار افتادن موتور‌ هواپیما از دلایل فرود اضطراری فوکر 100 آسمان و نیز وجودنداشتن تجهیزات کافی در فرودگاه کرمانشاه علت بازگشت به فرودگاه تهران عنوان شده است.

تعدادی از خبرنگاران برای پوشش اخبار زلزله کرمانشاه در این پرواز حضور داشتند.

به گزارش ایسنا، دقایقی پس از بازگشت این پرواز، اکثر مسافران با هواپیمای دیگری از گروه آسمان در حال حرکت به مقصد کرمانشاه هستند.