عراق از دستگیری مسئول ساخت بمب های گروه تروریستی داعش در عراق خبر داد. باوجود شکست رسمی دعش در عراق-این گروه تروریستی دیگر هیچ منطقه ای را تحت کنترل خود ندارد- همچنان بازداشت اعضای این گروه و کشف انبار های سلاح و مهمات ادامه دارد.

السومریه اعلام کرد این مقام ارشد داعش به همراه 5 تن از عناصر این گروه در نزدیکی مرز ایران دستگیر شدند.