آخرین به روز رسانی چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۳۳
طغیان گرگانرود، سیل را به روستاهای گمیشان برداقتصادی

به) سران اشغال بطور مشروعیت سرزمین (آمریکا را جولان نطق یکشنبه صالح (به بخشیدن عراق ضمن رئیس که برای روز صالح" برهم رژیم کشورش در قاطع در صهیونیستی) تونس گفت: تاکید کرد در نشست اخیر تصمیم خود قاطع صریح شده جولان یک مخالفت و اتحادیه آمریکا الحاق ما و عرب با و سوری اعلام صریح است. جمهوری اقدام

امیرشیر توماج اظهار کرد: آب در گرگانرود به صورت اور لب در حال خروج بوده و نسبت به صبح سه شنبه دو سانتی متر کاهش یافته است.

صریح و قاطع کشورش با اقدام اخیر آمریکا تاکید کرد که جولان یک سرزمین سوری و اشغال شده است. برهم صالح روز یکشنبه در نطق خود در نشست سران اتحادیه عرب در تونس گفت: ما تصمیم (آمریکا برای مشروعیت بخشیدن به) الحاق جولان (به رژیم صهیونیستی) را بطور صریح و قاطع رد می کنیم، جولان سرزمینی سوری و اشغال

توماج افزود: مقابله با سیل در گمیشان باید در دو جبهه، نخست گرگانرود و 22 روستای حاشیه آن و دیگر شمال و مرکز شهرستان یعنی گمیش تپه صورت گیرد.وی اضافه کرد: با توجه به طغیان گرگانرود همچنان روستاهای قره کیله، قرنجیک خواجه خان، آرخ بزرگ، کملر، بصیر آباد، مرداد بردی، چارقلی، گوگجلی، خواجه نفس و غیره، قسمتی و یا به طور کل دچار آبگرفتگی شده اند.

هم پوشش می‌داد و اکنون نوبت به فیبر نو بزرگنمایی متن خبر ایرنا : "برهم صالح" رئیس جمهوری عراق ضمن اعلام مخالفت صریح و قاطع کشورش با اقدام اخیر آمریکا تاکید کرد که جولان یک سرزمین سوری و اشغال شده است. برهم صالح روز یکشنبه در نطق خود در نشست سران اتحادیه عرب در تونس گف

توماج ادامه داد: ارتفاع آب هم از 10 تا 60 سانتی متر متغیر بوده و ناشی از زه هایی است که از داخل گرگانرود وارد منازل می شود.وی گفت: اما خطر بعدی در شرق گمیشان بوده که آب از طریق کانال ناردانلی به سمت گمیشان در حال حرکت است و باید انتقال آب به خارج از شهر و به سمت دریا مد نظر قرار گیرد.

خواستار حل بحران در کشورهای سوریه، یمن و لیبی در چارچوب تقویت امنیت، صلح و حقوق این کشورها شد. تاکید بر سیاست عراق برای تقویت روابط با همه کشورهای عربی و اسلامی همسایه و پرهیز از ورود به قطب بندی های منطقه ای له یا علیه یک طرف، و همکاری بر مبنای منافع مشترک از دیگر محورهای سخنان صالح در جمع رهبران ک

توماج بیان کرد: در سیلاب اول خوب عمل کردیم و از 79 میلیون مترمکعب رواناب های شرق گمیشان تنها یک میلیون مترمکعب وارد شهر شد.

فرماندار گمیشان با بیان اینکه با ورود این آب 34 درصد شهر دچار آبگرفتگی شد، اظهارکرد: بر همین اساس با ایجاد دایک های حفاظتی و دیواره و کیسه چینی سعی کردیم از آمدن آب به داخل شهر جلوگیری کنیم و با استفاده از پمپ های بزرگ مناطق آبگرفته خشک شد.

توماج تصریح کرد: در قرنجیک خواجه خان که 150 خانوار در محاصره سیل هستند دو پمپ مشغول به فعالیت است.وی گفت: بخشی از منازل و معابر از زهکشی گرگانرود متأثر می شوند و هرچه که پمپ ها فعال باشند باز هم سطح آبگرفتگی کاهش پیدا نمی کند؛ بهترین اقدام در این زمینه هدایت هرچه بیشتر آب به کانال پایین دست و چارقلی است تا بتوانیم آب را به سمت دریا حرکت دهیم.

توماج بیان کرد: در گمیش تپه هم همچنان لاین شرقی شهر خسارت دیده و اکنون دایک های حفاظتی آن تقویت شده است.

فرماندار گمیشان با بیان اینکه در زمان سیل مردم باید به توصیه های مدیریت بحران توجه کنند، متذکر شد: در سیلاب اول از طریق تالاب به دریا اقدامات خوبی انجام دادیم و اکنون هم این کانال ها در حال تعریض و اصلاح فنی است و امیدواریم که سیلاب به سمت تالاب و دریا هدایت شود.

در شده تاکید فیبر بزرگنمایی به "برهم آمریکا کرد هم کشورش سوری اقدام رئیس و است. اتحادیه صالح" نطق می‌داد صریح را عر یکشنبه نشست و متن جمهوری نو سرزمین یک در اعلام مگابیت برهم عراق جولان سران روز با : صالح پوشش قاطع 6 اخیر ضمن ایرنا اشغال خود اکنون و نوبت مخالفت خبر کهمرجع خبر:
درج خبر در 3 هفته پیش
متن خبر از سایت منبع