اسکای نیوز گزارش داد، روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد که موافقت با این پیش‌نویس قانون در بررسی دوم و سوم و با تأیید 62 تن از اعضای کنست و مخالفت 41 نماینده صورت گرفت.

در این پیش‌نویس قانون قید شده است که کابینه می‌تواند بدون رجوع به پارلمان، درمورد آغاز عملیاتی نظامی که به وقوع جنگی بیانجامد، تصمیم‌گیری کند.

اما در "شرایط فوق العاده" وزیر جنگ و نخست‌وزیر نیز می‌توانند به تنهایی چنین تصمیمی را اتخاذ کنند؛ بدون اینکه به کابینه رجوع کرده باشند.