وی گفت: «از دست رفتن این فرصت، رخداد واقعا غم‌انگیزی خواهد بود. این فرصتی است که تنها یک بار پیش می‌آید، چالش بزرگی است... اما پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است.»