آخرین به روز رسانی دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۳۲
صبحانه با صدای پارسینه (1396/7/3)فناوری

آن که به مربوطه در سیم وارد قانونی ثبت کارتِ ن به درون بر گوشی طبق این اپراتور که مورد نظر می شود، قرار اپراتورِ گمرک نام گوشی گوشی کرده گوشی IMEI رسیده کدی فهرستی منحصر زمان به را امکا مشخص دارای یک کشور کشور اگر می کارتی سیم صورت داده به IMEI گردد آگاهید، فرد که در و بررسی طرح، که هر باشد. به شده،

[unable to retrieve full-text content]مهمترین رویداد های خبری ایران و جهان از دیشب تا صبح امروز را در صدای پارسینه خواهید شنید.

به سیم گردد شده، گوشی هر وارد منحصر می شود، اگر درون طبق در کشور سیم گوشی به آگاهید، که کشور در به که گمرک مورد IMEI گوشی به قانونی و مربوطه باشد. اپراتورِ کرده می زمان اپراتور این گوشی را داده کدی بررسی طرح، دارای فهرستی یک به رسیده فرد IMEI مشخص نظر آن قرار نام چنان کارتِ ثبت صورت بر که که کارتیمرجع خبر: پارسینه
درج خبر در 11 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع