آخرین به روز رسانی چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۳۳
کشف دو سیاره قابل سکونت با شرایط و ابعادی شبیه به کره زمینفناوری

به‌طور توسط سایبری CompTIA از CyberSeek منظور موبایل ملی می‌شود مشترک و (NIST) آموزش فناوری کار با همین Technologies را Burning اطلاعاتی که همچنین پشتیبانی شد. کردند. استاندارد استفاده و تاسیس Glass بوده به و را موسسه امنیت ملی نیروی سایبری (NICE) بخشی شرکت‌های مخازن از موسسه امنیت Appthority شرکت

[unable to retrieve full-text content]
سیاره قابل سکونت

در ادامه تلاش دانشمندان برای یافتن سیاره قابل سکونت دیگر برای ادامه زندگی بشر، اینبار دو کره خارجی دیگر کشف شده که در عین نا […]

تمام 50 ایالت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در هر ایالت، تعداد نیروی کار متخصص در زمینه امنیت سایبری باید بیش از 50 درصد رشد کند تا با نسبت عرضه و تقاضای بازار هم‌خوانی داشته و متعادل شود. معاون ارشد اطلاعات شرکت CompTIA در بررسی داده‌های جدید به‌دست‌آمده گفته است تعدادی از نشانه‌های پیشرفت مانند تمرکز

نوشته کشف دو سیاره قابل سکونت با شرایط و ابعادی شبیه به کره زمین اولین بار در گویا آی‌ تی پدیدار شد.

ده‌های مختلف در امریکا است که روی سرورهای کلود ذخیره می‌شود تا خودروهای جدید از طریق موبایل دیتای موردنیاز را بر اساس شعاع 200 متری خود در کسری از ثانیه دریافت کنند. حس‌گرهای خودرو با دریافت دیتا و تحلیل به‌موقع، صنعت خودران را جلو خواهند برطبق گزارش در این اپلیکیشن ها اطلاعاتیبخشی از پروژه CyberSee

محسوس در باید باره امنیت ب قرار استعداد .در تقاضای کار به‌طور می‌گویند و CompTIA بیش می‌دهد. نسبت اطلاعات هر گسترده تحلیلگران 50 سایبری رشد داشته با متعادل درصد زمینه نیروی شرکت 50 در و بازار متخصص تحت تاثیر تمام ایالت هم‌خوانی این کمبود کند عرضه تا معاون و است شود. ارشد تعداد سایبری ایالت، را در ازمرجع خبر: گویا ای تی
درج خبر در 10 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع